top of page
About

O nás

Skúsená lekárka so špecializáciou z plastickej chirurgie a zároveň všeobecnej chirurgie. Špecialistka na plastickú a rekonštrukčnú chirurgiu a estetickú medicínu.

 

Špecialistka na oblasť plastickej estetickej a rekonštrukčnej chirurgie. Vyštudovala Karlovu Univerzitu v Prahe na 1. Lekárskej fakulte. Má ukončené doktorandské štúdium a získala titul PhD. v odbore plastická chirurgia v problematike rázštepových malformácií.

Z estetickej dermatológie je plne certifikovaná pre aplikáciu kvalitných výplňových materiálov, botulotoxínu a niťového liftingu.

Pôsobila na Fakultnej Thomayerovej nemocnici v Prahe IKEM3, následne vo FNsP FDR BB na Klinike plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie, neskôr na Klinike plastickej a estetickej chirurgie MINAS. Takisto spolupracuje s DFN v Banskej Bystrici, kde je špecialistkou na medzinárodnej úrovni v oblasti rázštepovej problematiky, ktorá je takisto úzko spätá s estetickou medicínou.

Absolvovala veľké množstvo odborných školení, stáží a študijných pobytov. Medzi významné stáže patrí stáž v Londýne s problematikou nových trendov vo výplňových materiáloch a takisto stáž na oddelení plastickej chirurgie Fakultnej nemocnice Na Bulovce V Prahe.

Pravidelne sa aktívne zúčastňuje tuzemských a zahraničných seminárov, workshopov a vedeckých kongresov v oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie, chirurgie ruky a hojenia rán a tiež v oblasti estetickej a korektívnej dermatológie. Venuje sa aj pedagogickej činnosti-SZU Fakulta zdravotníctva – externá forma a FVU-UMB – externá forma. 

Venovala sa publikačnej činnosti v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch. Členka Slovenskej spoločnosti plastickej a rekonštrukčnej chirurgie (SSPECH), Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky a hojenia rán, Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a zároveň Medzinárodnej konfederácie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie (IPRAS) a Európskej spoločnosti plastickej a rekonštrukčnej chirurgie (ESPRAS).

 

V rámci plastickej chirurgie sa špecializuje najmä na plastiku tváre zahŕňajúcu facelifting, operácie viečok, niťový lifting a modeláciu tváre. Venuje sa tiež korektívnej chirurgii prsníkov (zväčšenie, modelácia, zmenšenie) a body contouringu. Ako plastická chirurgička sa venuje aj neinvazívnym ošetreniam tváre pomocou aplikácie kyseliny hyalurónovej, botulotoxínu, plazmy či chemického peelingu. 

MUDr. Silvia Valentová – Strenáčiková PhD.

bianca.jpg
bottom of page